Научни форуми

април 2013 г.

25-26 април 2013 г., Югозападен университет "Неофит Рилски"
В рамките на втория "Поход на книгите" в България, кампания 2013 г. - 2-23 април