Издания / премиери

ноември 2005 г.

Премиера в Пловдив
Търси се поезия за Пловдив в интернет
Тема на броя: Алегорията: илюзия или реалност
Какво ще прочетете в брой осми
Повече за съдържанието на ноемврийския брой
Есенни литературни празници в Бургас
Седмокласниците пишат
По повод 70-годишния юбилей на оперната прима