Издания / премиери

май 2009 г.

Книга на проф. д-р Едвард Можейко за социалистическия реализъм като течение в полското изкуство
Издание за литература, наука и изкуство
"Моята твоя любов" и "Второ сърце"
Представяне на стихосбирката „Тревожна тишина”
Анализ на процесите в съвременното българско изкуство