Издания / премиери

март 2007 г.

Българската литература като гранична среща на два канона
Цивилизация и философия на Древен и Съвременен Китай
Роман от 16-годишната Снежина Маринова
Списание за изкуство и литература