Издания / премиери

юли 2022 г.

25 юли 2022, 19:00 ч., Кино „Кабана“
Тема на броя: Изкуство и криза
Представянето на колоритното издание е на 22 юли в Градската художествена галерия в залата, където е експонирана изложбата "50 години Школа по живопис с ръководител Радко Мурзов"
Тема на броя: Естетическото: ракурси, дилеми, обрати
5 юли, 17:30 часа, Етнографски музей, гр. Созопол