Издания / премиери

януари 2022 г.

19 януари 2022 г., 17.30 ч., Книжарница и галерия „НБУ в центъра“
Представянето на приносната монография ще се състои на 26 януари с участието на прокурор Сава Петров и съдия Бисер Троянов
17 януари 2022 г., 18.00 ч., Книжарница и галерия „НБУ в центъра“
12 януари 2022, 19:00 ч., Театрална зала „Алма Алтер“, СУ „Св. Климент Охридски“