Издания / премиери

януари 2017 г.

19 януари 2017 г., 11,30 ч., Нов български университет
14 януари 2017, 16:00 ч., Литературен клуб „Перото“ - НДК
Сборникът „Computer Science and Education in Computer Science“ на департамент „Информатика“ е достъпен в онлайн библиотеката
13 януари 2017 г., 17,30 ч., Галерия "Георги Петров" - Добрич
Тема на броя: Власт, идеология, философия