Издания / премиери

декември 2021 г.

22 декември, 18:30 часа, Младежки театър "Николай Бинев" - Камерна зала
20 декември 2021, 18:00 ч., Театрална зала на Софийски университет
20 декември 2021, 19:00 ч., Дом на киното, София
Тема на броя: Ракурси към естетическото
14 декември, 19 часа, Литературен салон „Spirt & Spirit” - клуб „Петното на Роршах “