Издания / премиери

декември 2009 г.

Нова стихосбирка в рамките на библиотека "Дар"
Творби на повече от 80 кипърски автори и репродукции от 40 кипърски художници
Критически подходи към проблема за сигурността
2-6 декември 2009, НДК, София
В рамките на 28. Софийски международен панаир на книгата