Издания / премиери

април 2021 г.

28 април 2021, 11.00 часа, Национален военноисторически музей
13 април, 17:00 ч., Народна библиотека "Иван Вазов" - Пловдив
Предвижда се всички издания на Академията да бъдат с нов стил и уеднаквен облик