Издания / премиери

април 2012 г.

Във всяко "Усури" през април има по нещо, написано просто за теб
“Изчезващ вид. Срещи с майстори” и “Жълт кълвач. Още срещи с майстори”
Културата като интелектуална игра
Под мотото "Варна - един духовен фар..."