Издания / премиери

април 2010 г.

По повод Световния ден на книгата и авторското право – 23 април
Възможностите, които предлага невро-лингвистичното програмиране
Академичен четвъртък в Университетска библиотека при ВТУ
Поетична книга от Красин Химирски
С книгата „Прикоткване на смисъла“