Награди

октомври 2011 г.

За принос в развитието на духовния живот на общината
С книгата си "7 дни чудесни" детската писателка стана седмия лауреат на наградата
Най-изявените творци, занаятчии и кулинари се борят за престижните отличия
„Моделът и неговият художник” - романът победител
Литературният салон на името на детската писателка отваря врати за десети път