Награди

октомври 2007 г.

За високи постижения на ученици и студенти в областта на науката, културата и спорта
Наградите "Добри Чинтулов", "Д-р Ив. Селимински" и "Добри Желязков"
За заслуги като дългогодишен преподавател по българска литература и по повод нейната 85-годишнина