Награди

ноември 2006 г.

За етническа и верска толерантност в медиите
По повод юбилейните 10 години
За принос към българската култура
Статут на наградата