Награди

март 2017 г.

За принос в развитието и утвърждаването на българската култура и национална идентичност
6 март 2017 г., 18:30 ч., Литературен клуб на Столична библиотека