Награди

декември 2006 г.

Награда от Галерия Кавалет
"Читателска група 31" - с отличие за нова българска художествена проза