След-и

май 2021 г.

Над 200 души посетиха събитието, посветено на магичната книга на Марин Трошанов
„Различната българска литература“ с първа онлайн среща в УчИ-БАН