След-и

юни 2013 г.

Европеана разкрива част от своето огромно културно богатство на българската публика
Премиера на "Време за песен" от Петранка Божкова
За Ателие "Слово" на Фестивала "Добрич – жива шевица от таланти"
Георги Ангелов – премиера на "Ненамерени хроники"