След-и

януари 2019 г.

Всички откупени за България представления ще се играят само до края на март
Учени от България, Украйна, Белорус и Русия коментират етническата и социална идентификация на народите
Куп съвети, дестинации, легенди и предания Елисавета Белобрадова и Красимира Хаджииванова издадоха пред събралите се 150 души на представянето на най-забавния наръчник за пътуване с деца
Около 100 души станаха част от своеобразната дискусия, посветена на различните лица на писателя, функциите на езика и съдбата на „една нация в развод”