След-и

януари 2015 г.

Творческа вечер на Райна Йотова
Боян Биолчев с премиера в София
Премиера на „Художникът Жорж Папазов като писател. Вербализация на сюрреалното“
Божана Димитрова – кауза радиожурналист
Актьорите отново са сред верните си почитатели
Нов литературен клуб в Столична библиотека
„Аз никога не съм търсил онези страни на българския живот, които трябва да бъдат оплюти. Търсил съм малкото, което може да бъде похвалено.” - Петър Увалиев
За премиерата на „Свалячи” от Елин Рахнев, режисьор Пламен Панев