След-и

декември 2007 г.

Студентски празник в Люблин, 2008
Откритият музей остава предизвикателство за творците