Сцена / екран / ефир

март 2018 г.

Театър ВЕСЕЛ отбелязва 20 години артистична дейност!
6 и 7 март 2018, 19:30 ч., Център за култура и дебат "Червената къща"