Сцена / екран / ефир

март 2006 г.

Нови представления
Съвместен проект на Американска фондация за България и Съюза на българските филмови дейци
Предаване с публика на Радио Варна
Програма за март на Оперно-филхармонично дружество – Варна