Годишнини

октомври 2006 г.

15 години сп. "Хемус" / "Haemus" и 10 години Малко театро (Будапеща)
По пътя на душеспасението, богопознанието и боговидението
“Нетленна жарава” - премиера във Варна
Полски институт - 2006