Годишнини

май 2018 г.

90 години от рождението на композитора
Среща-разговор с Гавраил Панчев - автор на най-задълбоченото изследване на творчеството и личността на писателя
Ретроспективна изложба в Център за култура и дебат „Червената къща „Андрей Николов"
Тържествено честване на 70-годишния юбилей на Института за литература – БАН