Конкурсни резултати

октомври 2021 г.

Награди за медийни публикации от 2020 г. в категориите интервю, аналитична статия, есе
Конкурс на Фондация "Астика", посветен на  морето и ваканционните мигове