Конкурсни резултати

май 2021 г.

Международен конкурс за млади дизайнери, организиран от Нов български университет и Balkan Fashion Week
Две от наградите за християнска словесност отидоха в Нов български университет