Конкурсни резултати

юли 2011 г.

“Поздравления, България!” – възкликва председателят на журито, Hans Saturn от Холандия
Аксиния Михайлова с Голямата награда на конкурса