Конкурсни резултати

януари 2016 г.

Симона Господинова е носител на Голямата награда „13 века България“ 2016
Авторите на изложбата изпратиха специален подарък на Наталия Стефанова от гр. София