Конкурсни резултати

януари 2007 г.

Богомил Райнов с поредно отличие
Студентски конкурс за Коледен разказ