Конкурсни резултати

февруари 2018 г.

Наградата получават пиесите "Исмаил" на Ясен Василев и "Пет" на Таня Шахова
Номинираните автори получават правото за участие в едноседмична Лаборатория за писане на пиеси, водена тази година от режисьора Явор Гърдев