Конкурсни резултати

декември 2018 г.

Людмила Калоянова е лауреатът на Първото издание на Конкурс "Нова социална поезия"