Конкурсни резултати

декември 2008 г.

За пребиваване в ателиетата Cite Internationale des Arts Paris и Кунстлерхауз – Швандорф, Германия
Посветен на Международния ден на толерантността (16 ноември)