Изложби

септември 2016 г.

Една изложба, посветена на Европейските дни на наследството
Част от програмата на фестивала Фотофабрика 2016
Галерия „Credo Bonum”, 1-12 септември 2016 г.