Изложби

октомври 2014 г.

Произведения на Кольо Карамфилов, Красимир Добрев и Стефан Божков
Самостоятелна изложба живопис
Творби от последните 20 години
Вятърът като милувка, като сила, като промяна, вятърът като философия. Вятърът в образи и думи...
Изложба живопис на Белослава Младенова и Ива Сеферова
Най-интересните примери на работи, надхвърлящи в значителна степен читателските навици и разкриващи съвършено нов тип четиво
Фотографска изложба „Сицилия. Хроники на последния пейзаж“