Изложби

октомври 2012 г.

Изложбата поставя въпроса за зависимостта между писменото слово и живописта
Самостоятелна изложба карикатури на Иван Кутузов-Кути
Произведения на Борис Денев, Петър Морозов, Александър Мутафов и Симеон Велков