Изложби

октомври 2009 г.

Дванадесет живописни платна в характерния за автора наивистичен стил
Mеждународен конкурс „Музика в обектива 2009”, под егидата на FIAP
В рамките на платформата „Място за срещи” на галерия "Васка Емануилова"
Един особен абстрактен изказ, който създава естетически цветни хармонии
Вълшебен свят, направен от вода, земя, светлина и магия
Вечната тема за любовта и красотата