Изложби

ноември 2011 г.

Първа самостоятелна изложба на Йозеф Зидаров
Изложба живопис
Самостоятелна изложба на Мариана Маринова
60 години от първото издание на романа "Тютюн" от Димитър Димов
Самостоятелна изложба в галерия "Средец"
Инсталация, съставена от текстил и неон
10 маслени платна и 10 акварела, рисувани през последните години
Йоанна Кемилева – керамика; Вълчо Вълчев (1946-2010) – скулптура