Изложби

ноември 2006 г.

Институт за съвременно изкуство – София
30 произведения на 30 художници
Нов фотомеханичен репродуктивен способ