Изложби

ноември 2005 г.

Изложба на монголски художници
Изложба бронзови пластики
Проект с подкрепата на МВнР на РБ
Проект на Димитър Трайчев и Мария Зафиркова
Изложба в "Буларт" - Варна
Международен пленер по живопис
Изложба в Художествена галерия – Добрич
Фотографии на Зафер Галибов
Визия за промяната на климата