Изложби

май 2012 г.

В рамките на Международния фестивал Contempo 2012
Съюзът на българските художници представя
Съюзът на българските художници представя
Изложба, свободно изградена върху условната мрежа от близки и далечни асоциации, между форми и идеи
Изложба, множество лекции, прожекции и семинари, посветени на изкуството и инвенциите с хартия
Галерия "Възраждане" показва най-новите картини на известният живописец
Самостоятелна изложба живопис. Бургаският художник гостува във Варна
Престижният варненски фестивал гостува в музея за съвременно изкуство Софийски Арсенал