Изложби

март 2008 г.

70 години от рождението на художника
Художествена игра между живопис, тъкане и... пакетиране
Свят на освободената фантазия и удоволствието от създаването
Бих искала да ви разкажа
Ритуални предмети оживяват пред посетителите
Изложба в рамките на фестивала "Мартенски музикални дни"