Изложби

юни 2014 г.

Изложбата е по повод 65-годишнината на автора
Изложба на Мирослав Моновски и Марина Костова
По повод завършването и дипломирането им в НУИИ “Илия Петров”
И премиера на песента „Не плачи“ на Ели Раданова и Камен Кацата