Изложби

юли 2010 г.

Изложба по случай 130 години от рождението на художника
Живопис, графика, инсталации
Масло, акварел, пастел, малка пластика
Йона Тукусер–Людо твори експресивни живописни платна
Акварелът е една мелодия, която е тиха и нежна...
Изложба на Бисер Недялков, Венцислав Шишков, Михаела Каменова
Графика на арх. Сергей Сергеев от Санкт Петербург