Изложби

юли 2006 г.

100 фотоса на древни паметници на иранската култура
Изложба в галерия “Тeo”
Изложба в Галерия "Солерс"