Изложби

януари 2013 г.

В рамките на юбилейната изложба "Възможната история"
Изложба на млади таланти от НГСЕИ - Пловдив
Изложба на най-известния австралийски архитект от 20. век