Изложби

януари 2007 г.

Цикъл от представителни изложби
Непразни от любов. Живопис и скулптура
Снежната магия на Антарктида
Ретроспективна изложба в София
Съвременното българско изкуство
Специфичен исторически паметник за българското минало
150 години Читалище "Зора"
Между експонатите е 9-хилядната книга, подвързана като дарение от Иван Калайджиев