Изложби

февруари 2015 г.

Сборна изложба живопис: Владимир Киров, Георги Йорданов, Димитър Войнов–син, Цанко Цанков
Изложба на Станислава Пирчева-Ава и Деница Петрова
По случай 65-годишнината от установяването на дипломатически отношения между Република България и Република Монголия
Изложба, посветена на 155 години от обявяването на Габрово за град