Изложби

февруари 2012 г.

Ежегоден преглед на най-високите постижения на съвременните български художници
Художникът Павлин Петров излага творбите си в БНР от 13 февруари
Първа изложба на младия художник в Пловдив
Юбилейна рестроспективна изложба в Национален арт център "Форум"
„Не само с хляб ще живее човек” (За духовното и етичното)
Изложба в Софийски арсенал – Музей за съвременно изкуство
Дни на приложните изкуства и дизайн
Майсторски използваните хартия и природни материали ни отвеждат в артистичния свят на авторката